Research Projects

Çok Kullanıcılı Ortamlar için Yazılım Geliştirme: Bir Vaka çalışması - Kütüphane Otomasyonu
Project Name:

Çok Kullanıcılı Ortamlar için Yazılım Geliştirme: Bir Vaka çalışması - Kütüphane Otomasyonu

Managed By:

Meltem Özturan

Project Team:

Meltem Özturan, Nuri Başoğlu, Tolga Ulus, Bekir Kara
(Bilgisayar Programcılığı Araştırma Görevlileri)Hale Eryılmaz, Zeynep Deleon, Alin Oskanyon

Start Date:
1989
End Date:
1991
Supported By:

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (89K131)

Project Grant:
7 TL
Sorgulama Sistemi İçin Kullanıcı Arayüz Tasarımı ve Uygulanması
Project Name:

Sorgulama Sistemi İçin Kullanıcı Arayüz Tasarımı ve Uygulanması

Managed By:

Meltem Özturan

Project Team:

Meltem Özturan, Nuri Başoğlu, Bekir Kara

Start Date:
1993
End Date:
1994
Supported By:

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (93K131)

Project Grant:
12,5 TL
Nesne Temelli Metin Veri Tabanı Çekirdeği
Project Name:

Nesne Temelli Metin Veri Tabanı Çekirdeği

Managed By:

Nuri Başoğlu

Project Team:

Nuri Başoğlu, Bekir Kara, Birgül Kutlu

Start Date:
1995
End Date:
1997
Supported By:

Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu (95K0159)

Project Grant:
28 TL
Yarı-Yapısal Problemler İçin Karar Destek Sistemi Tasarımı ve Geliştirilmesi
Project Name:

Yarı-Yapısal Problemler İçin Karar Destek Sistemi Tasarımı ve Geliştirilmesi

Managed By:

Meltem Özturan

Project Team:

Meltem Özturan, Zeynep Ayan (YBS Ar. Gör.)

Start Date:
1995
End Date:
1996
Supported By:

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (95K160)

Project Grant:
23 TL
Çoklu Sunu Ortamları (Multimedia) İçin Kullanıcı Arayüzü Tasarımı
Project Name:

Çoklu Sunu Ortamları (Multimedia) İçin Kullanıcı Arayüzü Tasarımı

Managed By:

Birgül Kutlu Bayraktar

Project Team:

Birgül Kutlu Bayraktar, Meltem Özturan, Nuri Başoğlu, Bekir Kara

Start Date:
1995
End Date:
1996
Supported By:

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (89K131)

Project Grant:
33 TL
Türkiye'nin Bilgisayar Tabanlı Turizm Bilişim Sistemleri Gereksinmelerinin Saptanması
Project Name:

Türkiye'nin Bilgisayar Tabanlı Turizm Bilişim Sistemleri Gereksinmelerinin Saptanması

Managed By:

Birgül Kutlu Bayraktar

Project Team:

Birgül Kutlu, Meltem Özturan

Start Date:
1996
End Date:
1999
Supported By:

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (96N333)

Project Grant:
53 TL
Bilişim Sistemlerinin Re-Organizasyonu: Bir Kütüphane Uygulaması
Project Name:

Bilişim Sistemlerinin Re-Organizasyonu: Bir Kütüphane Uygulaması

Managed By:

Nuri Başoğlu

Project Team:

Nuri Başoğlu, Ayfer Ecevit

Start Date:
1996
End Date:
2006
Supported By:

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu (98HN301)

Project Grant:
30 TL
Bilgisayar Ortamının Türkiye'de Eğitim Ortamı Olarak Değerlendirilmesi
Project Name:

Bilgisayar Ortamının Türkiye'de Eğitim Ortamı Olarak Değerlendirilmesi

Managed By:

Meltem Özturan

Project Team:

Meltem Özturan, Osman Nuri Darcan, Birgül Kutlu

Start Date:
1998
End Date:
1999
Supported By:

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (96N334)

Project Grant:
54 TL
Internet Tabanlı Öğrenim Ortamı Geliştirilmesi
Project Name:

Internet Tabanlı Öğrenim Ortamı Geliştirilmesi

Managed By:

Meltem Özturan

Project Team:

Meltem Özturan, Birgül Kutlu

Start Date:
1999
End Date:
2002
Supported By:

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (99N301)

Project Grant:
255 TL
Bilişim Teknolojisinin Küçük ve Orta Boylu İşletmeler Üzerindeki Rolü ve Etkisi
Project Name:

Bilişim Teknolojisinin Küçük ve Orta Boylu İşletmeler Üzerindeki Rolü ve Etkisi

Managed By:

Meltem Özturan

Project Team:

Meltem Özturan, Snehamay Banerjee (Rutgers University), Birgül Kutlu

Start Date:
2000
End Date:
2007
Supported By:

IBM

Project Grant:
$ 5.000
Rassal Getirili Envanter Modelleri
Project Name:

Rassal Getirili Envanter Modelleri

Managed By:

Aslı Sencer

Project Team:

Aslı Sencer, Süleyman Özekici (Koç Üniversitesi), Murat Fadıloğlu (Bilkent Üniversitesi)

Start Date:
2002
End Date:
2005
Supported By:

Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu (02N301)

Project Grant:
4.790 TL
Zaman Serilerinde Benzerlik Arama Yöntemleri: Türk Finans Piyasaları İçin Bir Uygulama
Project Name:

Zaman Serilerinde Benzerlik Arama Yöntemleri: Türk Finans Piyasaları İçin Bir Uygulama

Managed By:

Bertan Badur

Project Team:

Bertan Badur, Birgül Kutlu

Start Date:
2003
Supported By:

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu (03N302)

Project Grant:
İMKB Endeksi Tahmini için Yapay Sinir Ağları Yaklaşımı
Project Name:

İMKB Endeksi Tahmini için Yapay Sinir Ağları Yaklaşımı

Managed By:
Project Team:

Birgül Kutlu, Meltem Özturan, Bertan Badur

Start Date:
2003
End Date:
2007
Supported By:

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu (03N301)

Project Grant:
5.165 TL
Okul Öncesi Çocukları İçin Web-Tabanlı Eğitim Sistemi Tasarımı ve Etkinlik Araştırılması
Project Name:

Okul Öncesi Çocukları İçin Web-Tabanlı Eğitim Sistemi Tasarımı ve Etkinlik Araştırılması

Managed By:

Zuhal Tanrıkulu

Project Team:

Zuhal Tanrıkulu, Deniz Albayrak Kaymak(B.Ü. Eğitim Bilimleri), Sevda Bekman(B.Ü. Eğitim Bilimleri), Nur Sucuka (AÇEV)

Start Date:
2003
End Date:
2007
Supported By:

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (03HN301)

Project Grant:
.970 TL
Geometri Öğretimi için Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemi Geliştirilmesi
Project Name:

Geometri Öğretimi için Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemi Geliştirilmesi

Managed By:

Osman Darcan

Project Team:

Osman Darcan

Start Date:
2004
Supported By:

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu (04N301)

Project Grant:
2.300 TL
Web ve Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Uydu Kent Bilgi Sistemi Geliştirilmesi
Project Name:

Web ve Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Uydu Kent Bilgi Sistemi Geliştirilmesi

Managed By:

Meltem Özturan

Project Team:

Meltem Özturan, Birgül Kutlu Tolga Ulus, Figen Bacıoğlu(YBS Ar. Gör.), Gonca Gülser(YBS Ar. Gör.) Tayfun Özturan(B.Ü. Endüstri Müh. Yükseklisans Öğrencisi), Ergin Öztürk(YBS Ar. Gör.)

Start Date:
2004
End Date:
2007
Supported By:

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (04N302)

Project Grant:
10.950 TL
Dağınık Veritabanlarında Veri Dağıtım Modellemesi ve Benzetimi
Project Name:

Dağınık Veritabanlarında Veri Dağıtım Modellemesi ve Benzetimi

Managed By:

Tolga Ulus

Project Team:

Tolga Ulus, Osman Nuri Darcan

Start Date:
2004
Supported By:

Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu (04HN301)

Project Grant:
6.100 TL
Mobil İletişim Sektöründe Marka Yönetimi ve Müşteri Memnuniyeti
Project Name:

Mobil İletişim Sektöründe Marka Yönetimi ve Müşteri Memnuniyeti

Managed By:

Hande Türker

Project Team:

Hande Kımıloğlu, Aslıhan Nasır , Süphan Nasır (İstanbul Üniversitesi)

Start Date:
2005
End Date:
2012
Supported By:

Boğaziçi Ünivesitesi Bilimsel Araştırma Proje Fonu (05N301)

Project Grant:
4.625 TL
Benzetim Tabanlı Karar Destek Sistemleri
Project Name:

Benzetim Tabanlı Karar Destek Sistemleri

Managed By:

Aslı Sencer

Project Team:

Aslı Sencer, Burak Gedikoğlu(YBS Yüksek Lisans öğrencisi), A. Ürün Sancar (YBS Ar. Gör.)

Start Date:
2005
End Date:
2009
Supported By:

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu (05HN301)

Project Grant:
14.000 TL
Avrupa Birliği’ne Katılım Sürecinde Türkiye’de İnternet Bankacılığı
Project Name:

Avrupa Birliği’ne Katılım Sürecinde Türkiye’de İnternet Bankacılığı

Managed By:

Ceylan Onay Şahin

Project Team:

Asli Deniz Helvacioglu (Ortak Yönetici), Ceylan Onay

Start Date:
2007
End Date:
2008
Supported By:

B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri

Project Grant:
4.736 TL
Gelişmekte Olan Ülke Borsalarının Getirilerinin ve Sıcak Para Hareketlerinin Koentegrasyon, Uç Değer Teorisi ve Yapay Sinir Ağları Metodolojileri ile Analizi
Project Name:

Gelişmekte Olan Ülke Borsalarının Getirilerinin ve Sıcak Para Hareketlerinin Koentegrasyon, Uç Değer Teorisi ve Yapay Sinir Ağları Metodolojileri ile Analizi

Managed By:

Ceylan Onay Şahin

Project Team:

Ceylan Onay , Gözde Ünal (B.Ü. Uluslararası Ticaret)

Start Date:
2017
Supported By:

B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri

Project Grant:
4.525 TL
Türkiye'de e-Öğrenme Yoluyla Diploma Derecesi Veren Yüksek Öğretim Kurumlarında Kritik Başarı Faktörlerinin Belirlenmesi ve e-Öğrenme Sistemlerinin Değerlendirilmesi
Project Name:

Türkiye'de e-Öğrenme Yoluyla Diploma Derecesi Veren Yüksek Öğretim Kurumlarında Kritik Başarı Faktörlerinin Belirlenmesi ve e-Öğrenme Sistemlerinin Değerlendirilmesi

Managed By:

Zuhal Tanrıkulu

Project Team:

Zuhal Tanrıkulu, Meltem Özturan

Start Date:
2007
End Date:
2009
Supported By:

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (07HN302)

Project Grant:
7.473 TL
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Avrupa Birliği’nin Yeni Üye Ülkelerindeki Sermaye Yapısını Belirleyen Faktörler
Project Name:

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Avrupa Birliği’nin Yeni Üye Ülkelerindeki Sermaye Yapısını Belirleyen Faktörler

Managed By:

Ceylan Onay Şahin

Project Team:

Prof. Gulnur Muradoglu

Start Date:
2008
End Date:
2009
Supported By:

Avrupa Birligi Marie Curie IEF

Project Grant:
165.000 TL
Nesne Yönetimi Tasarım Yaklaşımı Kullanılarak Bir Veri Madenciliği Yazılımının Geliştirilmesi
Project Name:

Nesne Yönetimi Tasarım Yaklaşımı Kullanılarak Bir Veri Madenciliği Yazılımının Geliştirilmesi

Managed By:

Sona Mardikyan

Project Team:

Osman Darcan, Bertan Badur

Start Date:
2008
End Date:
2010
Supported By:

B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri

Project Grant:
8.010 TL
Bilişim ve Haberleşme Sistemleri için Tüm Devre Teknolojisine Uygun Devre Tasarımı
Project Name:

Bilişim ve Haberleşme Sistemleri için Tüm Devre Teknolojisine Uygun Devre Tasarımı

Managed By:

Bilgin Metin (Bölüm Başkanı)

Project Team:

Bilgin Metin

Start Date:
2008
Supported By:

B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri

Project Grant:
İş Süreçleri Yönetimi Yazılımlarının Değerlendirilmesi için Bir Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi
Project Name:

İş Süreçleri Yönetimi Yazılımlarının Değerlendirilmesi için Bir Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi

Managed By:

Meltem Özturan

Project Team:

Aslı Erdem, İsmail Cingil(YBS Yükseklisans Öğrencisi), İbrahim Halil Kanalıcı(YBS Yükseklisans Öğrencisi)

Start Date:
2008
End Date:
2009
Supported By:

B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri

Project Grant:
4.095 YTL
Internet/web based Advertisig
Project Name:

Internet/web based Advertisig

Managed By:

Aslıhan Nasır

Project Team:

Meltem Özturan

Start Date:
2009
End Date:
2013
Supported By:

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) 09N301P

Project Grant:
5.900 TL
Ortak Araştırmalar için İş Süreçleri Yönetimi Sistemi
Project Name:

Ortak Araştırmalar için İş Süreçleri Yönetimi Sistemi

Managed By:

Meltem Özturan

Project Team:

Aslı Sencer Erdem, Hande Kımıloğlu, Figen Bacıoğlu(YBS Ar. Gör.), Emrah Özcan (YBS lisans öğrencisi)

Start Date:
2009
End Date:
2010
Supported By:

B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri ve Bizitek A.Ş.

Project Grant:
50.000 TL (ayni) + 30.000TL
Kablosuz Sağlık İzleme Platformu (KSİP) Oluşturulması ve Kardiyoloji Üzerine Ön Değerlendirme Çalışması Yapılması
Project Name:

Kablosuz Sağlık İzleme Platformu (KSİP) Oluşturulması ve Kardiyoloji Üzerine Ön Değerlendirme Çalışması Yapılması

Managed By:

Birgül Kutlu Bayraktar

Project Team:

Halil Özcan Gülçür, Birgül Kutlu, Filiz Ersel Tüzüner (Türk Kalp Vakfı), Alp Kut (Dokuz Eylül Üniversitesi), Meltem Yıldırım (Arş. Gör ,Dokuz Eylül Üniversitesi)

Start Date:
2009
Supported By:

B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri

Project Grant:
20.193 TL
Çağrı Merkezlerinde İş Gücü Yönetimi için Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi
Project Name:

Çağrı Merkezlerinde İş Gücü Yönetimi için Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi

Managed By:

Aslı Sencer

Project Team:

Birgül Başarır (YBS Yükseklisans Öğrencisi)

Start Date:
2009
End Date:
2011
Supported By:

B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri

Project Grant:
4.800TL
Foreign Ownership, Capital Structures and Firm Performance
Project Name:

Foreign Ownership, Capital Structures and Firm Performance

Managed By:

Ceylan Onay Şahin

Project Team:

Prof. Gulnur Muradoglu, Prof. Kate Phylaktis

Start Date:
2011
End Date:
2014
Supported By:

B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri

Project Grant:
50.700 TL
Çiğ Süt Tedarik ve Tüketim Planlaması için Eniyileme Tabanlı bir Karar Destek Sistemi
Project Name:

Çiğ Süt Tedarik ve Tüketim Planlaması için Eniyileme Tabanlı bir Karar Destek Sistemi

Managed By:

Aslı Sencer

Project Team:

Burak Gül (YBS Yükseklisans Öğrencisi)

Start Date:
2011
End Date:
2012
Supported By:

B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri

Project Grant:
9.761TL
Öğretici Takım Oyunları için Sarmal Sanal Ortamların Kullanımının Değerlendirilmesi
Project Name:

Öğretici Takım Oyunları için Sarmal Sanal Ortamların Kullanımının Değerlendirilmesi

Managed By:

Birgül Kutlu Bayraktar

Project Team:

Prof. Dr. Meltem Özturan (Boğaziçi Ü.), Prof. Shervin Shirmohammadi (Ottawa Ü., Kanada), Nuket Nowlan (3D Virtual Crafting, Kanada), Arş. Gör. Aysun Bozanta (Boğaziçi Ü.), Michael Cardus (Create_Learning, Amerika)

Start Date:
2012
End Date:
2014
Supported By:

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (6724)

Project Grant:
21.880 TL
Tedarik Zincirinde Fiyatlama ve Dağıtım Miktarlarının Optimizasyonu
Project Name:

Tedarik Zincirinde Fiyatlama ve Dağıtım Miktarlarının Optimizasyonu

Managed By:

Aslı Sencer

Project Team:

Badur, B., Schuur, P. (University of Twente-Hollanda), Umut İzer (YBS Yüksek Lisans Öğrencisi)

Start Date:
2012
Supported By:

B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri

Project Grant:
17.000 TL
Context-Aware Location Recommender System: Analysis of Location-Based Social Network
Project Name:

Context-Aware Location Recommender System: Analysis of Location-Based Social Network

Managed By:

Birgül Kutlu Bayraktar

Project Team:

Arş. Gör. Aysun Bozanta (Boğaziçi Ü.)

Start Date:
2016
End Date:
2018
Supported By:

Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (#11463)

Project Grant:
21.415 TL
Consumers' Attitude and Intention Towards Smart Home Technologies based on the IoT (Internet of Things)
Project Name:

Consumers' Attitude and Intention Towards Smart Home Technologies based on the IoT (Internet of Things)

Managed By:

Aslıhan Nasır

Project Team:

Prof. Hande Türker (Boğaziçi University)
Birgül Başarır Özel (Boğaziçi University, MIS Ph.D student)

Start Date:
2020
Supported By:

B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri

Project Grant:
30.000 TL
The Antecedents of the Intention to Use Personal Health Technologies
Project Name:

The Antecedents of the Intention to Use Personal Health Technologies

Managed By:

Aslıhan Nasır

Project Team:

Prof. Dr. Ayşegül Toker (Boğaziçi Üniversitesi, İşletme Bölümü)
Uzman Semra Çalışkan (Boğaziçi Üniversitesi, İşletme Bölümü)

Start Date:
2017
End Date:
2018
Supported By:

B.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri

Project Grant:
29.736 TL